Toestemming voor het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van 5000m3 nieuw verhard oppervlak aan de Geldereschweg in Winterswijk

DeWinterswijkgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van 5000m3 nieuw verhard oppervlak aan de Geldereschweg in Winterswijk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verleende watervergunning Watervergunning voor: het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van 5000m3 nieuw verhard oppervlak in de watergang Locatie: Geldereschweg 102 Winterswijk-Meddo Zaaknummer: 113621 Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2023 Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld. Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Inzien watervergunning U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWinterswijkgids.nl op 11-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Winterswijk, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWinterswijkgids.nl
Redactie deWinterswijkgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Winterswijk
  2. b1402e9c69774f26bb9e082204462564

Gerelateerde berichten